Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Σύναψη Σύμβασης για την ειδικότητα του Περιβαλλοντολόγου για παροχή υπηρεσιών προς την Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και ασφάλεια με εξειδίκευση στο θαλάσσιο περιβάλλον»

000