Διοικητικό Συμβούλιο

...

Γιάννης Μπασιάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

περισσότερα

...

Σπύρος Μπέλλας
Αντιπρόεδρος

περισσότερα

...

Λουκάς Γεωργαλάς
Μέλος ΔΣ

περισσότερα

...

Μάρκος Λουκογιαννάκης
Μέλος ΔΣ

περισσότερα

...

Στέφανος Ξενόπουλος
Μέλος ΔΣ

περισσότερα