21/05/2019

Δελτίο τύπου

Η ΕΔΕΥ χορηγός του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), στο πλαίσιο της στήριξης της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συμμετέχει ως χρυσός χορηγός στο 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με θέμα την «Εξερεύνηση και Προστασία του Ζωντανού μας Πλανήτη».

Στην ενότητα των εναρκτήριων ομιλιών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Γιάννης Μπασιάς, θα αναφερθεί στην έρευνα για ενεργειακούς πόρους, τον ρόλο των Γεωεπιστημών στην Ελλάδα και τις δυνατότητες απορρόφησης των αποφοίτων..

Τη 2η ημέρα της σημαντικής επιστημονικής συνάντησης, στελέχη της εταιρείας θα αναδείξουν το επιστημονικό υπόβαθρο, στο οποίο βασίζεται η έρευνα και η αξιοποίηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τις ακόλουθες μελέτες:

- Γεωλογική μελέτη της περιοχής του Ιονίου Πελάγους και του πετρελαϊκού δυναμικού του (Βασιλική Κοσμίδου, Γιώργος Μακροδήμητρας και Σπύρος Μπέλλας) .

- Ο σεισμικός χαρακτήρας ως εργαλείο προσδιορισμού των γεωτεκτονικών ζωνών στην ανεξερεύνητη θαλάσσια νοτίως της Κρήτης (Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος, Γιώργος Μακροδήμητρας, Νικόλας Παπαδημητρίου και Γιάννης Μπασιάς).

- Ανασκόπηση των ιζηματολογικών φάσεων και περιβαλλόντων απόθεσης στις ισοπικές ζώνες των εξωτερικών Ελληνίδων, Ιόνιο Πέλαγος, Δυτική Ελλάδα (Γιώργος Μακροδήμητρας, Βασιλική Κοσμίδου).

- Εξέλιξη συστημάτων ανθρακικών πλατφορμών – λεκανων μέσω της τεκτονικής συμπίεσης: Παραδείγματα από την περιοχή της Μεσογείου (Νικόλας Παπαδημητρίου, Christian Gorini, Βασιλική Κοσμίδου και Γιάννης Μπασιάς).

Επίσης, την Πέμπτη 23 Μαΐου, στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΕΔΕΥ συνδιοργανώνει ειδική συνεδρία, όπου επιστήμονες και στελέχη εταιρειών με διεθνή εμπειρία θα παρουσιάσουν εξελίξεις στη Γεω-ενέργεια κι ειδικότερα στο πεδίο της έρευνας, των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της βιωσιμότητας. Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:

~ Μοντέλο πεδίου ταχυτήτων των εβαποριτών στις λεκάνες της Ανατολικής Μεσογείου (Ahmed El Bassiony, Tony Marn και Kevin Shrimpton).

~ Νέα μοντέλα τεκτονικών και πετρελαϊκών συστημάτων της Ιονίου ζώνης, ΒΔ Ελλάδα (Pablo Hernandez και Ruben Perez).

~ Χαρακτηρισμός δικτύου διακλάσεων διαφορετικής κλίμακας σε πετρώματα ανθρακικών ταμιευτήρων από γεωλογικές τομές: Πληροφορίες από δεδομένα μCT πυρήνων και λεπτές τομές (Σωτήρης Κοκκάλας, Syed Nizamuddin και Sandra Vega).

~ Διαγενετικές διαδικασίες στον ταμιευτήρα του πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου-Λεκάνη Καβάλας, Μακεδονία, Ελλάδα (Ιωακείμ Ιωακειμίδης, Νικόλαος Καντιράνης, Αντρέας Γεωργακόπουλος, Πασχαλιά Κιομουρτζή και Ανανίας Τσιραμπίδης).

~ Ανάλυση γεωκινδύνων κοντά στον θαλάσσιο πυθμένα στο μπλοκ του Δυτικού Πατραϊκού, θαλάσσια περιοχή Δ. Ελλάδας (Ευθύμιος Τριπσάνας, Δημήτριος Σακελλαρίου, Γρηγόριος Ρουσάκης, Αικατερίνη Σταθοπούλου και Νικόλαος Λυκάκης).

~ Αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς και χρήση γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα (Απόστολος Αρβανίτης, Νικόλαος Κούκουζας, Πέτρος Κουτσοβίτης, Δημήτριος Καραπάνος and Ελεονώρα Μανουκιάν).

~ Πιθανά πεδία αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα – Ανασκόπηση (Νικόλαος Κουκουζας και Βασιλική Γκεμένη).

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο:
https://www.gsg2019.gr/wp-content/uploads/2019/05/GSG2019-programma-36p-FOR-WEB.pdf


PR_REL_210519 (.pdf)

Email: contact@greekhydrocarbons.gr
Τηλ: (+30) 210 6717 591