21/06/2019

Δελτίο τύπου

Η ΕΔΕΥ στο 1o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Περιβάλλον και Ασφάλεια στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»

Η ΕΔΕΥ παρέστη κατόπιν Πρόσκλησης του ΥΠΕΝ στο 1o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Περιβάλλον και Ασφάλεια στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων», που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 11 έως 13 Ιουνίου 2019. Συνέβαλλε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημερώνοντας το τεχνικό προσωπικό τόσο των τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων και του ΥΠΕΝ αλλά και τους αντίστοιχους Φορείς Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Ηπείρου, παρουσιάζοντας τον τεχνικό αλλά και το συμβατικό χαρακτήρα των προγραμμάτων ερευνών υδρογονανθράκων, δίνοντας έμφαση στους τρόπους διαχείρισης και παρακολούθησης των συμβάσεων και ιδιαίτερα στο πώς συνδέονται με τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων εταιριών προς το Κράτος με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση του δημόσιου οφέλους αλλά και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στο σύνδεσμο διατίθεται η παρουσίαση της ΕΔΕΥ.


Workshop_Ioannina_Jun19

Email: contact@greekhydrocarbons.gr
Τηλ: (+30) 210 6717 591