Αιτωλοακαρνανία


έκταση
4,360.3 τετρ.χλμ


τοποθεσία

χάρτης


κοντά στο αεροδρόμιο του Αράξου και το λιμάνι της Πάτρας

Αυτοκινητόδρομος E951


Onshore 2D
944 Km


Trifos South-1
Trifos-2
Astakos-1
Aitolikon-1
Evinos-1


στρωματογραφία

στρωματογραφική στήλη

Η περιοχή περιλαμβάνει τμήματα της Ιονίου λεκάνης και της ανθρακικής πλατφόρμας του Γαβρόβου. Τοπικά στα Ανατολικά, περιλαμβάνει μέρος της Ζώνης της Πίνδου, που επωθείται στην ανθρακική πλατφόρμα του Γαβρόβου.
Μισθώτριες Εταιρείες

Ανοικτό Μπλοκ


Η περιοχή

H περιοχή 'Αιτωλοακαρνανία', έκτασης 4,360 km2, έχει ελάχιστα ερευνηθεί στο παρελθόν. Το χερσαίο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας, ανήκει στο ίδιο πετρελαϊκό σύστημα, που συχνά αναφέρεται ως Ιόνιος λεκάνη ή Ζώνη. Σε τοπική κλίμακα, η περιοχή θα μπορούσε να θεωρηθεί η προέκταση στα νότια της Περι-Αδριατικής λεκάνης, η οποία αποδεδειγμένα έχει δώσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Αλβανία, την Ιταλία και την Κροατία.
Πάνω από 10 εκ. βαρέλια πετρελαίου και 30 τρισ. κυβ.πόδια φυσικού αερίου έχουν ανακαλυφθεί σε περιοχές που σχετίζονται με την περιοχή του μπλοκ της Αιτωλοακαρνανίας. Επιπλέον, στους Παξούς, έχει ανακτηθεί πετρέλαιο από ορίζοντες του Ιουρασικού.