Κατάκολο μίσθωση


έκταση
545 τετρ.χλμ


τοποθεσία

χάρτης


κοντά στα αεροδρόμια Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Αράξου

κοντά στο λιμάνι της Πάτρας


KY-xxx 1979-1982
428,55 Km


Z-xxx 1978-1980
1017,05 Km


ZS3-01 1980
7,25 Km


KS-xx 1984
24 Km


3DKAT-101/102 1984
1297 KmKatakolon-001
Katakolon-001A
Katakolon-002
Katakolon-101
Katakolon-102
Katakolon-103
Katakolon-104
Katakolon-105
Katakolon South-1
Katakolon South 1A
Katakolon West-1
Katakolon West-1A
Katakolon West-2
Vounargon-1
Vounargon-2
Lasteika-1
Myrtia-1
Alfios-1


στρωματογραφία

στρωματογραφική στήλη

Περιβαλλοντικές Μονάδες Katakolo_EnvUnit (.pdf)
Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντος
ΣΜΠΕ_Κατάκολο (.pdf)
Μισθωτής

ENERGEAN OIL&GAS: 100%


Η περιοχή

Η υπεράκτια περιοχή του Κατακόλου στη δυτική Πελοπόννησο αποτελεί τη μοναδική περιοχή στη δυτική Ελλάδα (ζώνη Ιονίου) με αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου/φυσικού αερίου. Η ανακάλυψη χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του '80, όπου τα ανακτήσιμα αποθέματα εκτιμήθηκαν σε 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Οι ασβεστόλιθοι του Κρητιδικού-Ηωκαίνου της ζώνης του Ιονίου, σχηματίζουν ένα αντίκλινο-ταμιευτήρα, που επικαλύπτονται από Νεογενή ιζήματα.