Πρίνος Έψιλον

Το κοίτασμα Έψιλον έχει αποθέματα πετρελαίου 15,3 mmboe 2P, τα οποία έχουν ελεγχθεί από την ERC Equipoise. Το STOIIP εκτιμάται σε 39mmboe ενώ ο συντελεστής ανάκτησης ανέρχεται σε 1%, δεδομένου ότι μόνο 300.000 MBLs παρήχθησαν το 2010. Η ερμηνεία των 3D σεισμικών στοιχείων που αποκτήθηκαν το 2015 είναι υπό επεξεργασία και αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του εκτιμώμενου STOIIP και των αποθεμάτων 2P. Η Energean σχεδίασε την ανάπτυξη του πεδίου μέσω ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος που αποτελείται από:
(1) Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και τη μετέπειτα λειτουργία του μίας νέας εξέδρας (που ονομάζεται «Λάμδα») περίπου 3,5 χλμ. ΒΔ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Πρίνου. Η Λάμδα έχει σχεδιαστεί ως μη επανδρωμένη εξέδρα.
(2) Εγκατάσταση τριών υποθαλάσσιων αγωγών που συνδέουν τη Λάμδα με τη Δέλτα.
(3) Διάτρηση 5-9 γεωτρήσεων. Το σχέδιο ανάπτυξης θα κοστίσει περίπου 50 εκατομμύρια δολλάρια για την εξέδρα και τους αγωγούς και περίπου 60 εκατομμύρια δολλάρια για τις γεωτρήσεις.


Το κοίτασμα

Το κοίτασμα Έψιλον είναι μια αντικλινική δομή περίπου 3 χλμ. προς τα δυτικά-βορειοδυτικά του κοιτάσματος του Πρίνου. Το πεδίο ανακαλύφθηκε το 2000, όταν με τη γεώτρηση E-1 βρέθηκε όξινο αργό πετρέλαιο με ΑΡΙ 36 βαθμών και ταμιευτήρες που ανήκουν στο σύστημα του Πρίνου σε βάθος περίπου 2800 m TVDSS. Ένα χρόνο αργότερα έγινε εκτροπή της γεώτρησης, σε μια θέση περίπου 500 μέτρα προς τα νοτιοανατολικά, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ταμιευτήρα και βρέθηκε πετρέλαιο.


Ιστορικό

Η εξερεύνηση στην περιοχή του πεδίου Έψιλον ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990, όταν η αντικλινική δομή του Έψιλον ταυτοποιήθηκε μέσω ερμηνείας των 2D σεισμικών δεδομένων. Η περιοχή παρέμεινε χαμηλής προτεραιότητας και καλύφθηκε μόνο μερικώς από τον σεισμικό κύβο του 1993. Τα δεδομένα της σεισμικής έρευνας 3D που αποκτήθηκαν το 1997, ωστόσο, κάλυψαν ολόκληρη την περιοχή και έδωσαν τη δυνατότητα να χαρτογραφηθεί η δομή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του Έψιλον ως στόχου έρευνας υψηλής προτεραιότητας. Το πεδίο ανακαλύφθηκε το 2000, όταν με τη γεώτρηση E-1 βρέθηκε όξινο αργό πετρέλαιο με ΑΡΙ 36 βαθμών και ταμιευτήρες που ανήκουν στο σύστημα του Πρίνου σε βάθος περίπου 2800 m TVDSS. Ένα χρόνο αργότερα έγινε εκτροπή της γεώτρησης, σε μια θέση περίπου 500 μέτρα προς τα νοτιοανατολικά, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ταμιευτήρα και βρέθηκε πετρέλαιο. Η Energean ανόρυξε μια εκτεταμένη οριζόντια γεώτρηση, την ΕΑ-Η1, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2010 και παρήγαγε αθροιστική παραγωγή πετρελαίου πάνω από 0,3 MMbbls σε περίοδο 12 μηνών. Το μήκος της γεώτρησης έφθασε τα 5.297 m, με πάνω από 450 m οριζόντιο τμήμα του κάθε σκέλους, καθιστώντας την τη μακρύτερη γεώτρηση στη Μεσόγειο. Μία γεωφυσική καμπάνια πραγματοποιήθηκε στο 3ο τρίμηνο του 2015 ως μέρος του σχεδίου ανάπτυξης του πεδίου Έψιλον. Διεξήχθη λεπτομερής έρευνα βαθυμετρία της περιοχής που επηρεάζεται από το πρόγραμμα του πεδίου και χρησιμοποιήθηκε για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων.