Θρακικό Πέλαγος (περιοχή παραχώρησης)


έκταση
1,600 τετρ.χλμκοντά στο αεροδρόμιο Καβάλας

κοντά στο λιμάνι της Καβάλας


-


E.Thassos
W.Thassos
Apollonia-1
Peramos-1
Peramos-2
Peramos Reef-1
Ammodis-1
Ammodis-2


στρωματογραφία

στρωματογραφική στήλη

Η περιοχή εντοπίζεται Νότια της Περι-Αλπικής μάζας Ροδόπης
Μισθώτριες Εταιρείες

CALFRAC WELL SERVICES 75% (διαχειριστής)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 25%"