Κατάκολο


έκταση
545 τετρ.χλμ


τοποθεσία

 χάρτης


κοντά στα αεροδρόμια Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Αράξου

κοντά στο λιμάνι της Πάτρας


KY-xxx 1979-1982
428,55 Km


Z-xxx 1978-1980
1017,05 Km


ZS3-01 1980
7,25 Km


KS-xx 1984
24 Km


3DKAT-101/102 1984
1297 KmKatakolon-001
Katakolon-001A
Katakolon-002
Katakolon-101
Katakolon-102
Katakolon-103
Katakolon-104
Katakolon-105
Katakolon South-1
Katakolon South 1A
Katakolon West-1
Katakolon West-1A
Katakolon West-2
Vounargon-1
Vounargon-2
Lasteika-1
Myrtia-1
Alfios-1


στρωματογραφία

 στρωματογραφική στήλη

Μισθωτής

ENERGEAN OIL&GAS: 100%


Το πεδίο

Το Νοέμβριο του 2016 η Energean Oil and Gas και το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας συμφώνησαν τη μετατροπή της άδειας εξερεύνησης για το πεδίο του Δυτικού Κατακόλου σε 25ετή άδεια εκμετάλλευσης. Η περιοχή εκμετάλλευσης του Δυτικού Κατακόλου αποτελεί τμήμα της περιοχής παραχώρησης Κατάκολον και καλύπτει έκταση 60km2 με περίπου 10mmbbls ανακτήσιμο πετρέλαιο και 35-40mmbls STOIP. Οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το 2018. Η Energean Oil and Gas θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Extended Drilling Drilling (ERD) για να διατρήσει από την χέρσο τους υπεράκτιους ταμιευτήρες/ρεζερβουάρ, με τρόπο που έχει εφαρμόσει στο παρελθόν για γεωτρήσεις στον Πρίνο και τον Κόλπο του Σουέζ στην Αίγυπτο (East Magawish) . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή οδών και τη δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων (αποθήκες, σημαντήρες κλπ.).
Η μίσθωση Κατακόλου καλύπτει χερσαία, αβαθή και βαθιά νερά στην δυτική ακτή της Πελοποννήσου. Το μπλοκ έκτασης 545km2 τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στην ξηρά, περιέχει 3 ανακαλύψεις και πολλαπλές παγίδες. Το βάθος του νερού είναι 200-300m. Ενώ το βάθος του ταμιευτήρα/ρεζερβουάρ είναι 2.300-2.600m. Το πεδίο περιέχει περίπου 180m ξυλώδους αέριου κάτω από περίπου 120m πετρελαίου, σε μια μεγάλη ανθρακική δομή με περαιτέρω αδιαπέραστο βαθύτερο δυναμικό. Υπάρχουν 2 βιογενείς ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην ξηρά από μια καμπάνια γεώτρησης που πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1960. Ο ταμιευτήρας/ρεζερβουάρ του Δυτικού Κατακόλου πιστεύεται ότι είναι ένα σύστημα διπλού πορώδους (μητρικό, θραυσιγενές και δευτερογενές), με ένα κάλυμμα αερίου και έναν υποκείμενο υδροφόρο ορίζοντα.


Ιστορικό

Η ευρύτερη χερσαία περιοχή διατρήθηκε για πρώτη φορά (γεώτρηση Katakolo-1) το 1939. Ακολούθησαν δεκατρείς γεωτρήσεις στην ξηρά μέχρι το 1984, βρίσκοντας στις περισσότερες περιπτώσεις πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ τρεις γεωτρήσεις δεν βρήκαν υδρογονάνθρακες. Η ανακάλυψη του Κατακόλου έγινε από την ελληνική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, στην ακτή της Πελοποννήσου, στο Ιόνιο Πέλαγος το 1981, μέσω της γεώτρησης του West-Katakolo-1. Το αέριο που βρίσκεται στα θραυσιγενής ασβεστόλιθους του Ηωκαίνου και παλαιότερους ανθρακικούς σχηματισμούς, σφραγίζεται από Πλειοκαινικά αργιλικά ιζήματα μεγάλου πάχους. Τη γεώτρηση West Katakolo-1 ακολουθήθηκαν οι γεωτρήσεις West Katakolo -1A και South Katakolo -1, στις οποίες βρέθηκε πετρέλαιο. Μια δεύτερη γεώτρηση (West Katakolo-2) το 1982 εξέτασε πετρέλαιο από δύο ζώνες με ρυθμούς ροής 1200 - 1400 BOPD. Η βαρύτητα πετρελαίου είναι 26-28 API. Την ίδια χρονιά, η γεώτρηση South Katakolo-1A βρήκε φυσικό αέριο. Το 1984 πραγματοποιήθηκε μια τρισδιάστατη γεωφυσική έρευνα.