Περιοχή παραχώρησης Πρίνου

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση της Energean Oil & Gas τον Δεκέμβριο του 2016, η παραγωγή στον Πρίνο αυξήθηκε σε 5.000 βαρέλια την ημέρα. Η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με την ανάπτυξη νέων πηγαδιών. Τα πρόσφατα δεδομένα οδηγούν την Energean σε εκτίμηση αποθεμάτων περίπου 40 εκατομμύριων βαρελιών, σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις που υπολόγιζαν τα αποθέματα να είναι έως 30 εκατομμύρια. Το 2007 τα πιστοποιημένα αποθέματα πετρελαίου ήταν μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια. Η Energean έχει υποβάλει τα δεδομένα σε ανεξάρτητο διεθνή εμπειρογνώμονα για την πιστοποίηση αυτής της αύξησης. Η επεξεργασία και ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν το 2015 συνέβαλε στη βελτίωση των εκτιμήσεων για το πεδίο Έψιλον.
Ως μέρος της παραχώρησης του Πρίνου, η περιοχή αρχικά πιστοποιήθηκε με 15 εκατομμύρια βαρέλια. Τα νέα δεδομένα θα επιτρέψουν την αναθεώρηση του σχεδίου ανάπτυξης για το Έψιλον. Μέσα σε αυτό το έτος, για πρώτη φορά από το 2001, η παραγωγή ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο βαρέλια. Με μέση ημερήσια παραγωγή άνω των 2.500 βαρελιών, και βάσει της σύμβασης του 2013, το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔΕΥ) θα λάβει μερίδιο επί του ετησίου εισοδήματος που προκύπτει από πωλήσεις πετρελαίου.


έκταση
153 τετρ.χλμκοντά στο αεροδρόμιο Καβάλας

κοντά στο λιμάνι της Καβάλας


2D (reprocessed)
815 Km

2D (proprietary)
1,798 Km

3D (proprietary) (1993)
75 Km

3D (proprietary) (1997)
178 Km

3D (proprietary) (2015)
368 Km


Kavala South-1
Kavala South-2
Kavala South-3
Kavala South-3A
Kavala South-3B
Kavala South-4
Kavala South-5
Athos-1
Prinos West-1
Prinos South-1
Prinos North-1
Prinos-2
Prinos-3
Prinos-4
Prinos-5
Prinos-5A
Prinos North-1
Prinos North-2
PA35A
PA36
PA40
PA41
PNA-H1
PNA-H2
PNA-H3


στρωματογραφία

 στρωματογραφική στήλη

Περι-Αλπική Μάζα Ροδόπης